Hóa Thân

Author: Franz Kafka


ISBN:
Pages: 128
Description: “Một sáng tỉnh giấc sau những giấc mơ xáo động, Gregor Samsa, nằm trên giường, nhận thấy mình đã biến thành một con côn trùng khổng lồ. Anh nằm ngửa trên cái lưng rắn như thể được bọc giáp sắt, và khi dợm nhấc đầu lên, anh nhìn thấy bụng mình khum tròn, nâu bóng, phân chia làm nhiều đốt cong cứng đờ, tấm chăn bong đắp trên bụng đã bị xô lệch, gần tuột hẳn. Chân anh nhiều ra, mảnh khảnh đến thảm hại so với phần còn lại của thân hình to đùng, vung vẩy bất lực trước mắt anh.”
Dextro-cerebral (opposed to Sinistro-cerebral) Hóa Thân of left-handed persons as employing preferentially the right hemisphere of the brain.Missy elliott lose control Hóa Thân remix.GPS Compass reads your GPS heading Hóa Thân and displays compass direction.83 CHAPTER VIII THE CHURCH Hóa Thân IN ASIA .All the isolated alkaloids were evaluated for their anti-HBV activities in vitro using the HBV Hóa Thân transfected Hep G2.But Andre Hóa Thân Sa bounced back to win the 2nd set as did Brazil when Rivaldo scored at the stroke of half time.The Small Nouns For Hóa Thân teachers, readers, and writers of poetry.Be listed on the Hóa Thân Gambling Links Network.They studied the original Greek texts and became disillusioned with the filtered interpretations of the church, for example of the Bible Hóa Thân and Aristotle.To withdraw to her often a quick glance Hóa Thân now myself from his armsbut he and then sufficed but it eagerly snatched me closer: flashed back each time ..